Smakstörningar och blåsor på munslemhinnan tidig indikator på Covid-19

Coronavirus

Forskare har analyserat data från över 40 studier på 10 228 Covid-19 patienter från 19 länder. De fann att smakstörningar eller smakförlust förekom i 45 procent av fallen. Även blåsor, sår och rodnader i munslemhinnan var vanligt förekommande.

Tidpunkten för symtom i munslemhinnan, tycks ge en indikation på infektionens allvarlighet. Patienter som får symtom i munslemhinnan före symtom i luftvägarna, får en mildare infektion. Personer som tvärtom får symtom i munslemhinnan, efter övriga symtomen i luftvägarna, hamnar oftare på intensivvård.

Källor: British Dental Journal och Tandlegebladet.dk

Taggar
Coronavirus