Tänk om det onormala blir normalt eller det normala blir onormalt

Jag såg på TV att man ska ändra på skolans kursplaner i bl a matematik och svenska med ökad betoning på faktakunskaper. Jag tycker att man också behöver fundera på hur man utformar själva studiematerialet.

Med dagens alla diagnoser och många unga människor som har svårt att koncentrera sig är det kanske inte en bok som hjälper alla i sitt lärande. Därför borde man tänka mer mångfacetterat. Kanske blir det vanligare och vanligare med inlärningsproblematik. Då duger inte det gamla studiematerialet för att stimulera till lärande. Varför skulle inte det kunna ändras när allt annat ändras? Alla människor borde få samma chans. Jag känner till både tandtekniker och tandläkare som genomgått sina utbildningar trots att de varit direkt olämpliga för yrket medan andra inte kan söka till dessa skolor trots att de hade varit fantastiska för sitt arbete. Ska dessa personer dissas pga att vi inte förstår att det finns ett ytterligare behov av andra sätt att ta till sig kunskap eller en möjlighet att få välja studiematerial?

Att lära sig borde vara jätteroligt och inte en plåga!

Jag vet endast en som tar fram sådana böcker och material. Hon producerar material för t ex nysvenskar som behöver lära sig tandvårdens terminologi snabbt men även en studiebok för tandsköterskor www.protetik.nu . Det borde finnas ett större intresse på våra tandläkarhögskolor, dels för att finnas tillgängliga för att dela/ge kunskap, dels för att fungera som stöd för mentorer. Annars är det stor risk att denna grupp ger upp.

Allt annat förändras och jag är säker på att vi skulle behöva förändringar också inom detta område.

I tandteknikerutbildningen hade vi en bok och för att vara ärlig vet jag inte hur det ser ut i dag men vi hade en diskussion på Tandteknikerforum (grupp på Facebook) som gällde vad som är en Fluga. Vi som är lite äldre vet vad en Fluga är men vi saknar en beskrivning av produkter. Jag tror personligen att om vi t ex tar en Fluga blandas den oftast ihop med andra lösningar, bl a flexibla proteser. Det hade varit bra att få en beskrivning av varje produkt – ska den vara för temporärt bruk, bockade klamrar, hur små är det tillåtet att göra dessa ersättningar (så att patienten inte sväljer den, vilket kan orsaka skador av klamrar), klamrarnas placering mm? Då har man något att luta sig mot om man inte gör en produkt särskilt ofta eller är ny i yrket. Det vi vet är att varje patient är unik och att förutsättningarna är olika. Det får man alltid ha med i beräkningen när man gör ersättningen.

Många nya unga i yrket har inte kännedom om detta och tandläkaren som kanske hört ett namn som inte är korrekt manar till missförstånd.

Till sist: Nu har många duktiga tandvårdsanställda permitterats pga Corona-krisen så om man vill rekrytera kompetent arbetskraft är det nu som dessa finns tillgängliga. Nya tandläkare som är smarta kan nu välja bland duktiga, kunniga sköterskor och tandtekniker. Då går det snabbt att lära sig saker och få bra råd. På så sätt går utvecklingen snabbt och är för övrigt till nytta för hela teamet. Något som tyvärr glöms bort ibland.

Tänk om det onormala blir det normala?

Bodel

 

Bodel Sjöholm är tandtekniker och International President för Oral Design International Foundation.

 

Senaste inläggen