Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

15 december 2014

Mervärdesskatt på estetisk tandvård från 1 januari 2015

NY SKATT: Estetiska operationer och behandlingar i munhålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade blir momspliktiga från den 1 januari 2015. 

Nytt ställningstagande från Skatteverket

Högsta förvaltningsdomstolen har efter hörande av EU-domstolen avgjort ett mål som gällde återbetalning av mervärdesskatt för estetisk behandling i tandvården. Med anledning av det har Skatteverket lämnat ett nytt ställningstagande om mervärdesskatteplikt för estetisk tandvård som enbart gäller tandläkare. Produktion från tandtekniska laboratorier är fortfarande skattefri.

Behandlingar och t.ex. operationer som görs enbart av estetiska skäl i kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är mervärdesskattepliktiga. För sådana behandlingar skall moms faktureras från den 1 januari 2015. Enligt Skatteverkets ställningstagande räcker det dock att behandlingen till någon del är medicinskt motiverad för att den ska vara momsbefriad. Tandvård som innebär att diagnostisera, tillhandahålla vård för och bota sjukdomar eller hälsoproblem eller att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa omfattas inte av mervärdesskatt. Det framgår av 3 Kap 4 och 6 §§ mervärdesskattelagen.

 

Legitimerad tandläkare och legitimerad tandhygienist avgör

Det är den legitimerade tandläkaren och i förekommande fall den leg. tandhygienisten som avgör om behandlingen är vanlig tandvård eller om det är enbart estetisk tandvård. Den legitimerade personalen ska göra bedömningen inom ramen för sin legitimation. Vilka slag av behandling det är fråga om ska framgå av patientjournalen.

Skatteverkets nya ställningstagande

 

Tandläkare som vid enstaka tillfällen eller regelbundet utför arbete för enbart estetisk tandvård måste registrera sig för moms från den 1 januari 2015. Det kan man göra på Skatteverkets hemsida:
Registrering för moms

 

Av Greger Oxhammar
Jur.kand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev