Det handlar om teamwork!

Vårt välfärdssamhälle erbjuder många olika förmåner, däribland tandvård. Liksom övriga allmänna förmåner har tandvården begränsade resurser. Då gäller det att hushålla med det man har och komplettera med det man inte har.

Just nu råder det brist på yrkeskunnig personal överlag. Tandvården är inget undantag. Detta kan man lösa på lite olika sätt. Ett är att öka antalet händer i vården. Ett annat sätt är att fördela de olika arbetsuppgifterna mer effektivt, t.ex. genom teamtandvård. Vi har skrivit flera artiklar om fördelarna med teamtandvård här på Dental24. Läs särskilt Gordon Melands krönikor, som är fulla med förslag på hur vi löser dagens problem.

Inte minst Folktandvården har många bra exempel på lyckad teamtandvård, som kommit olika långt i olika regioner. Detta bör vi analysera och dra nytta av i framtiden.

Men det är ju inte bara arbetsfördelningen i kliniken som blir mer effektiv genom teamwork. Motivationen och trivseln ökar för alla. Ett gott samarbete med det tandtekniska labbet är absolut nödvändigt. Det samma gäller för övriga underleverantörer.

Interdisciplinär samverkan är också viktig. Alla kan ju inte vara bäst eller ens bra på allt. När ny teknik finner nya tillämpningar blir detta faktum alltmer tydligt. Digitala lösningar med t.ex. AI (Artificiell Intelligens) är en av många tillämpningar som kommer att förändra yrket i grunden. Till det kommer digital terapiplanering, delbara patientjournaler, 3D-print och en massa annat som skulle kunna fylla en egen krönika.

Ett annat strukturellt problem är ineffektiv kommunikation. Tandvården behöver bli bättre på att anpassa information till patienters olika behov och förmåga att ta till sig den. Det visar en nyligen publicerad rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Sociala media i all ära, men det finns många andra medier och forum som kommunicerar väl så bra eller t.o.m. ännu bättre. Många trendiga forum som ryms i en smartphone, tycks mest dra till sig professionella gnällspikar och självupptagna tonåringar. Är det där man vill synas?

Content eller Native Marketing (Informationsmarknadsföring eller sponsrade artiklar/storytelling) är t.ex. bättre på att kommunicera komplicerade och mångtydiga budskap. Känner man sin målgrupp väl så behöver man knappast förlita sig till några algoritmer för att sprida sitt budskap. GDPR är inget hinder om man bara frågar om mottagarens lov först.

Slutsatsen är: Gör det du är bäst på och överlåt/delegera allt annat till andra så hinner du få mer gjort på kortare tid!

Gott Nytt År 2023

Önskar

Per Ahlberg
Dental24

Senaste inläggen