Uppvärdera tandsköterskeyrket – sluta snabbutbilda tandsköterskor

Debatt

En tandsköterska är oerhört viktig i tandvården och på den klinik där hen jobbar. Det är hög tid att uppvärdera tandsköterskeyrket och se till att de som jobbar som tandsköterskor har fullgod kompetens och rätt utbildning för att klara sitt stora ansvar.

Tandsköterskan har ofta ansvar för egna patienter, både barn och vuxna. Hen tar röntgenbilder, lägger bedövning, gör fyllningar och tar avtryck för att göra tandkronor. Och, inte minst viktigt: det är tandsköterskan som sköter sterilarbetet och ser till att de inom tandvården högt ställda hygienkraven efterlevs.

En tandsköterska arbetar ofta med avancerade tandvårdsuppgifter på delegation av en tandläkare. Det kräver en avancerad yrkesutbildning och breda kunskaper om alltifrån hygien till känsla för service. Den välutbildade tandsköterskan är med andra ord helt central för att svensk tandvård ska kunna bedrivas på ett mer patientsäkert sätt.

Det råder brist på tandsköterskor, bland annat på grund av stora pensionsavgångar. Därför utbildas just nu tandsköterskor i rekordtakt runt om i landet.

Vi är glada över att många vill satsa på en eftergymnasial utbildning för att jobba i det viktiga och roliga tandsköterskeyrket. Men vi är oroade över att det finns regioner som på försök snabbutbildar tandsköterskor och bara erbjuder snabbkurser i hygien och sedan tror att de kunskaperna räcker för att jobba som tandsköterska. Dessa korta utbildningar ger inte kompetens enligt de nationellt fastställda riktlinjerna som finns för yrkeshögskoleutbildningar till tandsköterska. Det är bara billiga genvägar för att lösa kompetensbristen!

Vi är också djupt bekymrade för arbetsgivare som ger anställda – utan tillräckliga yrkeskunskaper – ansvar för tandsköterskans arbetsuppgifter.

Alltfler patienter får tandvård som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har sett en stor ökning av patienter som råkar illa ut i tandvården. Myndigheten har i sin årliga granskning sett allvarliga brister och konstaterar att svårigheterna att rekrytera medarbetare med god kompetens leder till felbehandlingar, långa väntetider och en ansträngd arbetssituation för anställda.

IVO fick under år 2018 in 135 klagomål om tandvård och riktade kritik i 72 av dem. Det är en djupt oroande utveckling som vårdgivare och staten måste ta på allvar.

Vi anser att patientsäkerheten inom tandvården måste stärkas. Där har arbetsgivare på tandvårdsklinikerna ett ansvar för att se till att alla anställda har kompetens och förutsättningar att göra sitt arbete och att erbjuda kompletterande utbildningar som kan behövas för den enskilde. Då är det av yttersta vikt att de som jobbar som tandsköterskor har fullgod kompetens och rätt utbildning för att klara sitt stora ansvar.

Vi vill:
• Att alla som utför tandsköterskans arbetsuppgifter ska ha genomgått adekvat utbildning.
• Att alla vårdgivare ska kunna garantera en patientsäker tandvård.
• Att staten utan dröjsmål ska kunna stänga en tandvårdsklinik där det finns allvarliga risker för patienterna.

Vi vill inte höra talas om fler patienter som hamnar i kläm på grund av bristande kompetens. Vårdgivare måste se vikten av en utbildad tandsköterska – en kompetens som är helt central i tandvårdsteamet.

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision
Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen
Erja Anttonen, ordförande, Svenska Tandsköterskeförbundet

För mer information kontakta:
Marie Udén, verksamhetskoordinator, Svenska Tandsköterskeförbundet, 060-56 06 12

För kommentarer kontakta:
Dental24 info@dental24.se

Källa: Pressmeddelande Svenska Tandsköterskeförbundet

Taggar
Debatt