Artiklar taggade med Restaurationsterapi

Tandburen bro eller enstaka implantat vid entandslucka?

Egna tänder har den klart bästa livslängden i en jämförelse med orala implantat. Vid jämförelse av tand- eller implantatstödda protetiska konstruktioner, uppvisar båda alternativen likvärdig livslängd, men med förhållandevis hög frekvens av komplikationer. Fördelen med implantat är att intakta tänder inte behöver användas som brostöd.

Rotfyllningsguide: Observation, revision, operation eller extraktion?

Valet är inte lätt, men inte ett helt ovanligt dilemma vid planerad behandling av en tidigare rotfylld tand. Vilken terapi är den optimala i en given situation, och för en specifik patient?

En skicklig kombination av CAD/CAM och manuellt arbete

Moderna material och manuell kompetens i kombination skapar estetiska restaurationer med lång livslängd.