Amalgam påvirker ikke

STUDIE

I många länder är amalgam fortfarande förstahandsvalet vid fyllningsterapi, samtidigt som farhågor finns att amalgam kan påverka fostret i samband med gravidas tandbehandling. I ett samarbetsprojekt mellan Universitetet och Bivirkingsgruppen i Bergen, Folkehelseistituttet och UniResearch i Oslo redovisar forskarna här delar av en mer omfattande studie.

I undersökningen deltog kvinnor som under graviditeten exponerats för amalgam vid tandbehandling. Studiens syfte vara att analysera om detta i förlängningen hade någon påverkan på fostret i form av bl.a. lägre födelsevikt, missbildningar och för tidig födsel.

Bortsett från en svagt ökad risk för en lägre vikt i förhållande till ålder hos flickor, där modern avlägsnat amalgamfyllningar under graviditeten, fann forskarna inget samband mellan tandbehandling och födelseutfall.

Källa: Lygre, Gunvor Bentung; Haug, Kjell; Skjaerven, Rolv; Björkman, Lars Prenatal exposure to dental amalgam and pregnancy outcome. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2016.

Källa: Tannlegetidende.no

Taggar
STUDIE