Jämförelse av precisionen vid konventionell och digital avtryckstagning

STUDIE

I en laboratoriestudie, från Eastman Dental Institute i London, jämförs precisionen vid avtryck för fullbro med ett silikonbaserat avtrycksmaterial och två digitala metoder.

Resultaten visade, att precisionen med den konventionella metoden, och ett gummibaserat avtrycksmaterial, var signifikant bättre än de båda digitala avtrycksmetoderna.

Ingen signifikant skillnad kunde noteras mellan de två digitala metoderna.

Källa: Eastman Dental Institute i London

Taggar
STUDIE