Ny prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården

Aktuellt

Antalet tandhygienister väntas öka med 24% medan antalet tandläkare väntas minska med 4%* till 2025 enligt ny prognos från Socialstyrelsen.

 

Tandhygienister ökar

Enligt Socialstyrelsens nya prognos kommer omkring 4.700 tandhygienister att vara sysselsatta inom svensk tandvård 2025, vilket motsvarar en ökning med 900 eller 24% jämfört med 2012. Antalet är något lägre än den föregående prognosen (2008-2012).

 

Tandläkare minskar*

För tandläkare pekar prognosen på att tillgången på tandläkare kommer att minska med 4% fram till år 2025. Med en prognostiserad positiv nettomigration på 56 tandläkare årligen väntas antalet tandläkare öka med 7%. Med denna nettomigration förväntas antalet tandläkare inom tandvården uppgå till 7.900 2025 jämfört med 7.600 i november 2011.

*utan hänsyn till migration

 

Läs hela rapporten: Prognossysselsättning ››

 

Källa: Socialstyrelsen, Prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården
Åren 2012-2025 Barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare (mars 2014)

Taggar
Aktuellt